Ga naar de inhoud

By Evie

"Vitaal verbinden en ontwerpen voor de wereld van morgen"

Het leven is een mooie reis waarin we beetje bij beetje ontdekken wie we ten diepste zijn, zodat we gaan manifesteren waarvoor we bedoeld zijn. Soms gaan we voorbij aan wat er echt toe doet, soms doen we veel te hard ons best. Het mooie is dat we vanuit onze kern mogen groeien, met de kracht die ons gegeven is en met compassie voor onze schaduw.
Ik vertel je graag wat mij heeft gevormd, waar ik energie van krijg en wat ik in deze wereld wil bijdragen. In de hoop dat we met elkaar een rijke voedingsbodem creëren voor duurzame ontwikkeling, mensgerichte organisaties en een eerlijke samenleving.

Hoe het begon

Mijn ouders zijn beiden bioloog, dus liefde voor de natuur zat er bij mij al vroeg in. Maar ik voldoe niet graag aan voorspelbare verwachtingen. Ik ben het aapje dat zich even laat zien op bekend terrein en dan weer wegspringt, op zoek naar avontuur, andere werelden om te ontdekken. In mijn jeugd heb ik geleerd om te pleasen om te bereiken wat ik wilde. In het bedrijfsleven ontdekte ik dat ik succes kon boeken met mijn geestdrift, overtuigingskracht en charisma. Gaandeweg voelde ik echter dat die corporate wereld niet de mijne is. Ik ging me verdiepen, verzamelde kennis en werd de kritische observator.
Ik zag dat mensen vaak onbewust voeding geven aan de verkeerde zaken. Dat maakte me gaandeweg steeds scherper en zette me aan om de rode aap in de organisatie te zijn. Ik benoem wat niet gezegd wordt, maak zichtbaar wat onder de oppervlakte leeft. Dat prikkelt tot beweging, opent de deur naar nieuwe perspectieven.

Oproep tot avontuur

Ik barstte van de energie om mijn idealen concreet te maken, om samen met anderen te werken aan gezonde organisaties, voedende gesprekken, natuurlijke verbinding en organische groei. Mijn grote verantwoordelijkheid en drive om het verschil te maken, heeft tot gevolg dat mensen mij zien als stellig en kordaat, als degene die het allemaal weet en die hun problemen kan oplossen.
Daadkracht, focus en lef horen inderdaad bij mij, maar ze zijn slechts een deel van wie ik ben. Het andere deel is open, creatief en verbindend. Ik ben van mening dat we de mannelijke en vrouwelijke energie nodig hebben om vitale werk- en leefomgevingen te realiseren. Wat ziek maakt, is korte termijn en ego belang, te weinig voeling met onze natuur en ontmenselijking van organisaties. Wat leven geeft, is vrijheid en zeggenschap ervaren, het gevoel gewaardeerd te worden om wie je bent en wat je kunt. Dat is de magie die ik graag laat ontstaan.

Beproevingen

Er zijn enkele levensmomenten die aanvankelijk wrijving en ongemak gaven, maar die uiteindelijk waardevolle inzichten opleverden.

1

Op de basisschool deed ik mijn best om in een vriendinnen groep volledig gezien te worden, liefst als de kartrekker. Dat lukte niet. Ik ontdekte dat ik op mijn best ben als ik de keuze heb om in en uit de groep te stappen, aan de zijlijn het geheel te overzien en zo waarde toe te voegen. Ik moest loslaten en mijn eigen pad volgen.

2

Later had ik een tweede ervaring die me verder bracht. Ik was in een bedrijf verantwoordelijk voor kwaliteitsverbetering. Alles wat ik deed was vanuit mijn behoefte om de bedoeling en samenhang te begrijpen en processen oprecht structureel te verbeteren. Die voortvarendheid bleek voor mijn leidinggevenden onveilig te zijn. Mijn talent werd mijn valkuil. Om het systeem beter te laten functioneren, bleek het beter te zijn om daar geen onderdeel van uit te maken. Om het geheel verder te brengen, moet je niet harder en meer werken, maar juist belemmeringen opruimen zodat de energie weer kan stromen.

3

Ik was opgevoed met de goedbedoelde adviezen om voor zekerheid en veiligheid te kiezen. Mijn vader en moeder zijn na een lang huwelijk uit elkaar gegaan. Toen mijn moeder net op zichzelf woonde, werd ze ziek. Na haar hele leven in dienst te hebben gesteld van anderen, kon ze uiteindelijk zelf niet meer haar eigen levensgeluk vorm geven. Dus toen mijn moeder overleed, besloot ik om resoluut te kiezen voor wat me blij maakt. Het leven is te kort om er niet alles uit te halen.

In het licht

Wat mij energie geeft, is om anderen te helpen hun weg te vinden en verbindingen tot stand te brengen. Waar ik voorheen bij wijze van spreken zelf met een kapmes een weg door de jungle baande, ondersteun ik nu graag om de ander dat zelf te laten doen. Met de juiste instrumenten, mindset en vaardigheden. Na 6 cycli van 7 jaar is het tijd om terug te geven. Niet alleen door bomen te planten, maar door mensen te versterken zodat die hun omgeving en hun organisaties gaan vitaliseren.
Mijn kracht is uitzoomen en overzicht creëren en daarna weer inzoomen om voedende interacties te laten ontstaan. Op dit kruispunt in mijn leven geniet ik van het zaaien en het oogsten, van de verhalen die bezielen en inspireren. In dankbaarheid meebewegen met de seizoenen. Balans brengen door zelf in balans te zijn. Aansluiten op de positieve energie die er al is om in gezamenlijkheid natuurlijk te ontwikkelen. Waar we geworteld zijn, vinden we de antwoorden om onszelf en elkaar te versterken.

Samenspel

We zijn spoorzoekers, ieder met eigen barsten en krassen. Maar ook met eigen waarde en kracht. Het is de verscheidenheid die ons verrijkt, de onderlinge afhankelijkheid die leidt tot versterking van het geheel. Als we diversiteit in de bodem borgen, groeien er gezonde gewassen die zorgen voor levenskracht en vitale systemen. In onszelf, in onze omgeving. Zo gaat dat in de natuur, zo gaat dat in organisaties. We putten uit dezelfde bron, we plukken de vruchten van wat we denken en doen. Hoe meer we onszelf leren kennen, des te waardevoller onze relaties met anderen worden.
Als we wat meer stilstaan bij wat we willen nalaten aan de generaties na ons, des te meer we samen in beweging brengen. Elke stap telt en het gebeurt in verbinding tussen mensen. Daar zit de verbeeldingskracht en de scheppingskracht die vorm geven aan de wereld die we wensen. Vuurvliegjes hebben afzonderlijk weinig impact, maar met duizenden tegelijk verlichten ze de hemel.

Wat ik na wil laten

Ik doe wat bij me past en besef dat ik vanuit mijn kracht bij mag dragen aan een groenere, mensgerichte en bio-diverse wereld. Ik hoop dat mijn kleinkinderen mij later zien als iemand die in staat is om een stap terug te zetten in het grotere belang en die aan de andere kant het podium durft te pakken als dat nodig is. Iemand die doortastend kan zijn, maar ook durft te twijfelen. Iemand die in kansen en mogelijkheden gelooft en bewuste keuzes maakt. Iemand die vertrouwt in het zelfregulerend vermogen van mensen en van de natuur. Iemand die uitnodigt om de antwoorden in jezelf te vinden in relatie met medemensen en in verbinding met de natuur.

Waar je me voor kunt inzetten

  • Ik help jou als professional om je eigen pad te bewandelen, balans te vinden en je natuurlijke verbindingskracht in te zetten.
  • Ik begeleid je om jouw agrarisch bedrijf of tuinbouwbedrijf toekomstbestendig te maken. Ik help je om de juiste koers en focus op de transitie te houden, terwijl het bestaande werk door blijft gaan.
  • Ik help communities met de realisatie van een groenere en toekomstbestendige omgeving. Ik ondersteun overheid, bewoners, bedrijfsleven en onderwijs om hier samen vorm aan te geven.
  • Ik help organisaties via natuurlijke principes om hun strategie toekomstbestendig te maken door winst en cijfers in balans te brengen met de zorg voor de mens en zorg voor de natuur.