Ga naar de inhoud

By Evie

"SAMEN VERBETEREN WE OP EEN SPEELSE EN VERNIEUWENDE MANIER JOUW RESULTATEN"

Voor wie?

EVIE_Y4A9008-min

Duurzame collectieven

Samen de zaden van morgen planten
Voedselbossen, burgerinitiatieven voor het vergroenen van de wijk of initiatieven met een sociaal karakter schieten als paddenstoelen uit de grond. Maar wie houdt de moestuin bij na de feestelijke opening? Laat mij een community bouwen rondom jullie duurzame project. Als verbinder sla ik een brug tussen vrijwilligers, de gemeente, omwonenden en groene experts. Zo zorgen we samen dat er na de bouw ook mensen verbonden blijven die het initiatief uitbouwen, onderhouden en zo werkelijk zorgen voor een duurzaam collectief.

Boerenbedrijven

Stapsgewijs op weg naar de toekomst
Door veranderingen in het politieke beleid of de overname van een nieuwe generatie wil je de koers van je bedrijf aanpassen. Maar hoe pak je dat aan? Als transitiecoördinator zorg ik voor een gedegen plan van aanpak, zodat jij je werk kunt blijven doen. Samen met experts ontwerpen we jouw toekomstige boerenbedrijf. We toetsen het plan op haalbaarheid en een stabiele inkomstenstroom. Daarna volgt de overdracht naar de uitvoerder. Zo zorgen we voor bestaanszekerheid op de korte én lange termijn.

Organisaties

People, planet en profit
Als jouw organisatie – net als ik – het verschil wil maken, moet je je mensen meekrijgen. Ik help je visueel te maken wat er speelt in de maatschappij en welke positie jouw organisatie inneemt (Macro). Ook de krachten die direct van invloed zijn op de organisatie (Meso) en de huidige interne cultuur (Micro) brengen we in beeld. Vanuit daar kijken naar de gewenste situatie en maken we een stappenplan om hier te komen.