Ga naar de inhoud

By Evie

"SOMS MOET JE AFSTAND NEMEN OM DINGEN GOED TE KUNNEN ZIEN"

De mens centraal

Verandering of innovatie is alleen succesvol als je mensen meekrijgt in het proces. Bij Zichtbaar Veranderen staat dan ook de mens centraal. Alleen samen zie je namelijk het grotere geheel. Ik help je om grip en zicht te krijgen op het verander- of innovatietraject dat je voor ogen hebt.
Ik breng het startpunt, het proces en het einddoel letterlijk voor je in kaart. In elk verander- of innovatietraject betrek ik mens, proces en product. Zo komen we tot een transparante strategie die ook echt gedragen wordt binnen de organisatie.

Samen bouwen

We starten met het in kaart brengen van de missie, visie en kernwaarden. Dit is de basis waartegen alle besluiten afgewogen worden.
Vanuit daar zoomen we in op de huidige situatie. Mooie dingen uit het verleden mogen we meenemen, mindere dingen laten we achter.
Daarna formuleren we met elkaar de wenselijke situatie.
Als deze voor iedereen helder is, is het tijd om samen de weg ernaar toe te bepalen. Met het team bouwen we aan een concreet stappenplan om van de huidige situatie naar onze stip op de horizon te komen.

Versnellen of verbinden

Bij de uitvoering van het verandertraject kan ik je helpen als versneller. Of prikkel ik als verbinder op gezette momenten het team om zo zelf organiserend mogelijk te werk te gaan.
Zo heeft het team na mijn vertrek een werkwijze geïmplementeerd waarmee elke verandering opgepakt kan worden. Waarbij ieder individu in de organisatie de beste versie van zichzelf is en laat zien.